E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

VIII-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища ще се проведе във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново.

За повече информация натиснете тук:
http://www.uni-vt.bg/bul/


Велико Търново

Велѝко Тъ̀рново е град, намиращ се в Северна България, център на едноименната област, както и на Северен централен регион. Градът е столица на Втората българска държава и на Княжество България в периода 1878 – 1879 г. През Средновековието носи името Търновград, като постепенно става известен с наименованието Търново.


Велико Търново е разположен върху няколко хълма по поречието на река Янтра. Климатът е умереноконтинентален и в града има множество туристически забележителности. В старата част на града има множество архитектурни резервати - Царевец, Трапезица, Момина крепост, стари улици -„Генерал Гурко“, „Самоводска чаршия“, църкви и манастири.