E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Български виртуален университет

БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

За вашето настаняване се обръщайте към Веселин Йорданов – управител на Творчески дом на Софийски университет, Китен.

E-mail: tdkiten@gmail.com

Телефон: 0550 36 154

GSM: 0878 849 820