E-learning network English

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Технически университет София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Целите на VII-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища са:

• да стимулира научен дебат по методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на електронното и дистанционното обучение във всичките му проявления;
• да дискутира подходи и стратегии за адаптиране на образователната система към потребностите на дигиталното поколение чрез инструментите на електронното обучение;
• да събере заедно изследователи, преподаватели, докторанти и IT специалисти от страната и чужбина, които да споделят своите изследователски резултати и практически опит в проектирането и провеждането на електронно учебно съдържание и онлайн обучение.


Тематични секции на конференцията:

• Методологически и теоретични (педагогически, психологически, социални и пр.) аспекти на електронното и дистанционното обучение
• Технологични решения за подпомагане и реализиране на електронното и дистанционното обучение: платформи за ЕО, интерактивни презентационни системи, видеоконферентни системи виртуални библиотеки, виртуални лаборатории, сериозни игри, социални медии и пр.
• Дигиталното поколение и образователната система
• Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование
• Качество на електронното обучение
• Възможности и ограничения на електронното оценяване. Автентикацията на студентите и антиплагиаризмът – инструменти за повишаване на качеството на електронното дистанционно обучение.

Форматите за участие в конференцията:

• доклад (до 8 страници, вкл. резюмето)

Срокове:

• до 15.04.2018 г. – попълване и изпращане на регистрационната форма
• до 31.05.2018 г. – изпращане на докладите по електронна поща
• до 30.06.2018 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
• до 15.07.2018 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие

Официални езици на конференцията:

• български
• английски
• руски

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с ISBN на езика, на който са предоставени от авторите.

Фирмено участие

Фирми и организации, които желаят да участват в конференцията, трябва да заявят участието си до 15.07.2018 г. Срещу такса от 250 лв. без ДДС фирмата получава право за презентация чрез доклад или постер, за изложба, а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.

Ако имате допълнителни въпроси, моля пишете на електронен адрес:

office@e-center.uni-sofia.bg
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Боряна Хаджиева

От тук може да свалите Покана за конференцията:

Покана за конференцията