E-learning network English

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Технически университет София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Програмен комитет

Съпредседатели

проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
проф. дхн Борис Гълъбов
проф. д-р инж. Иван Кралов

Членове

проф. д-р Красен Стефанов
проф. д-р Ренета Божанкова
проф. дпн Вася Делибалтова
проф. д.м.н. Георги Тотков
проф. д-р Цветомир Василев
проф. д-р Маринела Михова
проф. д-р Боян Бончев
проф. д-р Галин Цоков
доц. д-р Елиза Стефанова
доц. д-р Павел Бойчев
доц. д-р Елена Бояджиева
доц. д-р Николай Цанев
доц. д-р Марияна Дурчева
доц. д-р Малинка Иванова
доц. д-р Анелия Иванова
доц. д-р Галина Иванова
доц. д-р Милена Кирова
доц. д-р Александър Димов
доц. д-р Милен Петров
доц. д-р Даниела Тупарова-Дурева
доц. д-р Ася Асенова
доц. Алдениз Рашидов
доц. Ваня Стойкова
д-р Благовесна Йовкова
д-р Олег Константинов
д-р Любка Алексиева
д-р Теменужка Зафирова-Малчева

Организационен комитет

Председател

проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Членове

доц. д-р Боряна Хаджиева
доц. д-р Анна Розева
д-р Благовесна Йовкова
д-р Олег Константинов
д-р Любка Алексиева
д-р Стоян Съев
Венцислав Стоилов