E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Съпредседатели

проф. Румяна Пейчева-Форсайт
проф. Борис Гълъбов
проф. Христо Бонджолов

Членове

проф. Вася Делибалтова
проф. Георги Тотков
проф. Маринела Михова
проф. Ренета Божанкова
проф. Росица Донева
проф. Цветозар Георгиев
проф. Цветомир Василев
доц. Алдениз Рашидов
доц. Александър Димов
доц. Анелия Иванова
доц. Ася Асенова
доц. Ваня Стойкова
доц. Галина Иванова
доц. Георги Тупаров
доц. Даниела Дурева-Тупарова
доц. Елена Бояджиева
доц. Елиза Стефанова
доц. Милена Кирова
доц. Стоянка Георгиева-Лазарова
доц. Теменужка Зафирова-Малчева
д-р Благовесна Йовкова
д-р Любка Алексиева
д-р Олег Константинов
д-р Стоян Съев

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател

проф. Румяна Пейчева-Форсайт

Членове

доц. Боряна Хаджиева
доц. Стоянка Георгиева-Лазарова
д-р Благовесна Йовкова
д-р Любка Алексиева
д-р Олег Константинов
д-р Стоян Съев
Венцислав Стоилов