E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Български виртуален университет

БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Съпредседатели

проф. дхн Борис Гълъбов
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт
проф. д-р Ангел Смрикаров

Членове

проф. дмн Георги Тотков
проф. д-р Красен Стефанов
проф. д-р Боян Бончев
проф. д-р Ренета Божанкова
проф. д-р Албена Василева-Йорданова
проф. д-р Андрей Захариев
проф. д-р Веселка Павлова
проф. д-р Цветомир Василев
доц. д-р Елиза Стефанова
доц. д-р Павел Бойчев
доц. д-р Елена Бояджиева
доц. д-р Николай Цанев
доц. д-р Цветозар Георгиев
доц. д-р Анелия Иванова
доц. д-р Галина Иванова
доц. д-р Емилия Великова
доц. д-р Милена Кирова
доц. д-р Александър Димов
доц. д-р Милен Петров
доц. д-р Доника Вълчева
д-р Благовесна Йовкова
д-р Любка Алексиева
д-р Теменужка Зафирова-Малчева
д-р Ваня Стойкова


Организационен комитет

Председател

проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Членове

доц. д-р Боряна Хаджиева
д-р Благовесна Йовкова
Венцислав Стоилов
Соня Ханджиева