E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Български виртуален университет

БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Такса за участие в конференцията      
     
За български участници 75 лв.    
За докторанти от България 50 лв.    
За чуждестранни участници 75 евро    
при регистрацията на място в брой 90 лв./евро    

Регистриране на участниците

Моля кандидатите за участие в конференцията да попълнят Регистрационната форма (по-долу) и да я изпратят заедно с докладите си до 29 февруари на следния адрес: office@e-center.uni-sofia.bg

Регистрационната формаРегистрационната такса покрива:

1. Публикуване на 1 доклад на автор, един екземпляр от сборника на конференцията. За всеки следващ доклад се доплаща ДОПЪЛНИТЕЛНО.
2. Всички съавтори на един доклад заплащат пълната такса за участие в конференцията и срещу нея получават сборник и право за участие на коктейла и кафе паузите.
3. Участие в секциите на конференцията.
4. Папка с материалите на конференцията, включително програмата и сборник с докладите.
5. Куверт за коктейла на конференцията.

Метод на плащане

Плащането се извършва по банков път до 15.04.2016 г. Сканираното банково бордеро, удостоверяващо превода на таксата, заедно с всички необходими за издаването на фактурата данни - организация, адрес, БУЛСТАТ, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат на Венцислав Стоилов - v.stoilov@feb.uni-sofia.bg (най-късно 3 работни дни след датата на превода).

ОББ - КЛОН ШИПКА
Сметка IBAN: BG 74 UBBS 74281010800614
BIC: UBBS BGSF
Национален център за дистанционно обучение
Основание за плащане: Такса правоучастие в Национална конференция по ЕО’16
Трите имена: ………. (на вносителя)

Разходите по банковия трансфер са за сметка на участниците в конференцията. Внесена регистрационна такса не се връща. Плащането в деня на конференцията се осъществява по цените, описани по-горе срещу финансово отчетен документ.