E-learning network English

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Технически университет София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Такса за участие в конференцията      
     
За български участници 75 лв.    
За докторанти от България 50 лв.    
За чуждестранни участници 75 евро    
при регистрацията на място в брой 90 лв./евро    

Участието в конференцията на изследователи от българските университети е частично финансирано от Националния център за дистанционно обучение, Софийски университет, проект TeSLA (An adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), Технически университет – София , проект TeSLA (An adaptive Trust-based e-assessment System for Learning).

Регистриране на участниците

Моля кандидатите за участие в конференцията да попълнят онлайн Регистрационен формуляр от тук:

Регистрационен формуляр


Регистрационната такса покрива:

1. Публикуване на 1 доклад на автор, един екземпляр от сборника на конференцията. За всеки следващ доклад се доплаща ДОПЪЛНИТЕЛНО.
2. Папка с материалите на конференцията, включително програмата и сборник с докладите.
3. Куверт за коктейла на конференцията.
4. Всички съавтори на един доклад, участници в конференцията, заплащат пълната такса и срещу нея получават сборник и право за участие на коктейла и кафе паузите.

Метод на плащане

Плащането се извършва по банков път до 15.07.2018 г. Сканираното банково бордеро, удостоверяващо превода на таксата, заедно с всички необходими за издаването на фактурата данни - организация, адрес, БУЛСТАТ, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат на Венцислав Стоилов - v.stoilov@feb.uni-sofia.bg (най-късно 3 работни дни след датата на превода).

ОББ - КЛОН ШИПКА
Сметка IBAN: BG 74 UBBS 74281010800614
BIC: UBBS BGSF
Национален център за дистанционно обучение
Основание за плащане: Такса правоучастие в Национална конференция по ЕО’18
Трите имена: ………. (на вносителя)

Разходите по банковия трансфер са за сметка на участниците в конференцията. Внесена регистрационна такса не се връща. Плащането в деня на конференцията се осъществява по цените, описани по-горе срещу финансово отчетен документ.