E-learning network English

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Технически университет София

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Националният център за дистанционно обучение в партньорство с Центъра за дистанционно обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Технически университет – София инициират VII-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в периода 20–23 септември 2018 г. в курортен к-с Боровец, България и Ви канят най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания в тази област.

В Рамките на конференцията ще бъде организирана Национална кръгла маса за качество и акредитация на дистанционна форма на обучение във висшите училища, на която ще бъдат поканени представители на МОН и на НАОА.Проф. Румяна Пейчева-Форсайт

Председател на Организационния комитет

Директор на Национален център за дистанционно обучение


Програма на конференцията


Софийски университет Св. Климент Охридски