E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Български виртуален университет

БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ

Националният център за дистанционно обучение в партньорство с Центъра за дистанционно обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Българския виртуален университет инициират VI-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе на 3 и 4 юни 2016 г. в гр. Китен, България и Ви канят най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания в тази област.

Писмо за подкрепа на конференцията от Министерство на образованието.

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт
Председател на Организационния комитет

Проф. Борис Гълъбов
Национален център за дистанционно обучение

Проф. Ангел Смрикаров
Български виртуален университет

Софийски университет Св. Климент Охридски Софийски университет Св. Климент Охридски