E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Важна информация

Уважаеми колеги,

С ясното съзнание, че през последния месец настъпиха сериозни промени в нашия живот, респективно с плановете ни за бъдещето, бихме искали да насочим вниманието ви към 8-та Националната конференция за електронно обучение във висшите училища.

Благодаря на всички, които вече се регистрираха за участие в конференцията.

Бих искала да ви информирам за следното:

На първо място, променяме датата за регистрация за участие в конференцията от 31 март на 31 май, когато е и срокът за изпращане на докладите за участие в конференцията. Моля всички участници да си направят регистрация, независимо дали един доклад има повече от един автор.

Тъй като конференцията е планирана да се проведе в края на септември, ние запазваме тези дати с чувство за оптимизъм, че настоящата ситуация ще се промени в позитивна посока и съмишлениците в областта на електронното обучение в България ще могат да си дадат среща във Велико Търново, за да споделят своя опит, резултати от изследвания и идеи в тази така актуална в момента област на човешко познание и практика.

В случай, че нашият оптимизъм излезе прекомерен и ни се наложи да живеем и работим във виртуалното пространство и през септември, тогава ще помислим за виртуално провеждане на конференцията, а публикуването на докладите ще се осъществи така, както е посочено в поканата и уеб сайта на конференцията.

Желая ви здраве и ведри мисли за бъдещето!


Румяна Пейчева-Форсайт
и Организационният комитет на Националната конференцияПокана за конференцията

Националният център за дистанционно обучение в партньорство с Центъра за дистанционно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра за дистанционно обучение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" инициират VIII-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в периода 25–27 септември 2020 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" и Ви канят най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания в тази област.


Проф. Румяна Пейчева-Форсайт

Председател на Организационния комитет
Директор на Национален център за дистанционно обучение


Софийски университет Св. Климент Охридски