E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

IX-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища ще се проведе в Икономически университет – Варна, гр. Варна.

За повече информация натиснете тук:
https://www.ue-varna.bg/


Варна

Варна е най-големият град в Североизточна България, разположен по бреговете на Черно море и Варненското езеро и е административен център на едноименните община и област. Варна често е наричана „морска столица“ или "лятната столица на България" и е важен туристически и просветен център.
Варна е кандидат за Европейска младежка столица 2016 г. и Европейска столица на културата 2019 г. Побеждава в надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 г. Сред международните културни събития, които се провеждат в града, са фестивалите Варненско лято, Любовта е лудост, Златният делфин, Август в изкуствата, Видеохолика и други.Икономически университет - Варна

Това е най-старият икономически университет в България. В своята 100-годишна история Икономически университет – Варна е подготвил над 155 хиляди икономисти, сред които много чужди граждани на повече от 60 страни, реализирали се успешно у нас и в чужбина.

Икономически университет – Варна е един от основните стълбове на икономическото образование и наука в страната, който се развива като предприемаческа и социално отговорна институция. Днес в него се обучават над 7 500 български и чуждестранни студенти.