E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Съпредседатели

проф. Румяна Пейчева-Форсайт
проф. Евгени Станимиров
проф. Борис Гълъбов

Членове

проф. Андрей Захариев
проф. Вася Делибалтова
проф. Галин Цоков
проф. Елиза Стефанова
проф. Маринела Михова
проф. Ренета Божанкова
проф. Цветомир Василев
доц. Александър Димов
доц. Анелия Иванова
доц. Алдениз Рашидов
доц. Благовесна Йовкова
доц. Ваня Стойкова
доц. Галина Иванова
доц. Любка Алексиева
доц. Марияна Дурчева
доц. Милен Петров
доц. Милена Кирова
доц. Силвия Благоева
доц. Силвия Парушева
доц. Снежана Сълова
доц. Теменужка Зафирова-Малчева
д-р Олег Константинов

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председатели

проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Силвия Благоева

Членове

доц. Благовесна Йовкова
д-р Стоян Съев
Венцислав Стоилов
Гергана Касабова
Елена Георгиева