E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Хотел „Плаза“

Адрес: бул. „Сливница“ 10, 9000 Варна Център, Варна
Рецепция: 00359 52 684 060


Хотел „Рослин Димят“

Адрес: бул. „Княз Борис I-ви“ 111, 9002 Варна Център, Варна
Лице за контакт: Росица Неделчева,
тел.: 052 910 800