E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Формат за участие в конференцията

• доклад (до 8 страници, вкл. резюмето)

Важни дати

• до 30.06.2022 г. – попълване и изпращане на регистрационен формуляр
• до 30.06.2022 г. – изпращане на докладите по електронна поща
• до 20.07.2022 г. – изпращане на рецензията и решението на Програмния комитет
• до 31.07.2022 г. – изпращане на окончателния вариант на доклада и превеждане на такса-правоучастие

Форматиране на докладите

Изисквания към оформление на докладите:

Шаблон за оформление

Важно! ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: ncde2018@uni-sofia.bg

Научните доклади, допуснати за представяне и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в ЕЛЕКТРОНЕН СБОРНИК С ДОКЛАДИ от конференцията с ISSN, индексиран в RePEc. Ще бъдат публикувани само докладите на участници, които са заплатили такса правоучастие. Всички доклади ще бъдат оценени от двама експерти, представители на програмния комитет. Сборникът ще бъде публикуван на уеб сайта на Икономически университет – Варна на езика, на който са предоставени от авторите след одобрение от редакционна колегия.

Важно! Одобрените от редакционна колегия доклади на английски език по желание на авторите ще бъдат публикувани в American Institute of Physics Conference Proceedings (https://aip.scitation.org/journal/apc), индексиран във водещи бази данни - Web of Science, Scopus и Inspec срещу допълнителна такса.

За допълнителни въпроси, моля пишете на електронен адрес:

ncde2018@uni-sofia.bg
проф. Румяна Пейчева-Форсайт
доц. Благовесна Йовкова