E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Такса за участие в конференцията      
     
За български участници 100 лв.    
За докторанти 60 лв.    
При регистрацията на място в брой 120 лв.    
При регистрацията на място за докторанти в брой 70 лв.    

Таксата-правоучастие включва публикуването само на един доклад. При всеки следващ доклад се заплаща допълнителна такса от 50 лв.

Регистриране на участниците

Моля кандидатите за участие в конференцията да попълнят онлайн Регистрационен формуляр от тук:

Регистрационен формуляр


Регистрационната такса покрива

1. Публикуване на 1 доклад на автор. За всеки следващ доклад се доплаща ДОПЪЛНИТЕЛНО.
2. Папка с материалите на конференцията.
3. Куверт за коктейла на конференцията.
4. Всички съавтори на един доклад, участници в конференцията, заплащат пълната такса и срещу нея получават папка с материали и право за участие на коктейла и кафе паузите.

Метод на плащане

Плащането се извършва по банков път до 15.07.2022 г. Сканираното банково бордеро, удостоверяващо превода на таксата, заедно с всички необходими за издаването на фактурата данни - организация, адрес, БУЛСТАТ, МОЛ и др. вкл. адрес на подателя се изпращат на Венцислав Стоилов - v.stoilov@feb.uni-sofia.bg (най-късно 3 работни дни след датата на превода).

ОББ - КЛОН ШИПКА
Сметка IBAN: BG 74 UBBS 74281010800614
BIC: UBBS BGSF
Национален център за дистанционно обучение
Основание за плащане: Такса правоучастие в Национална конференция по ЕО’22
Трите имена: ………. (на вносителя)

Разходите по банковия трансфер са за сметка на участниците в конференцията. Внесена регистрационна такса не се връща. Плащането в деня на конференцията се осъществява по цените, описани по-горе срещу финансово отчетен документ.