E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Национален център за дистанционно обучение

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Софийски университет

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Важна информация

Националният център за дистанционно обучение в партньорство с Центъра за дистанционно обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Икономически университет – Варна инициират IX-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в периода 01–02 септември 2022 г. в Икономически университет - Варна, България и Ви канят най-учтиво да споделите своите идеи, опит и резултати от изследвания в тази област.

Конференцията се планира да се проведе присъствено или в смесен формат (присъствено и онлайн). Програмата на конференцията ще се реализира в малки групи в съответствие с Протокола и правилата в ситуация на COVID19 в страната.

Проф. Румяна Пейчева-Форсайт

Председател на Организационния комитет
Директор на Национален център за дистанционно обучение


Софийски университет Св. Климент Охридски